Bảng chữ cái Romaji

Bảng chữ cái Romaji

FREE

Số buổi học 5 Buổi
Thời lượng 3 ca/buổi
Học viên 0
Chứng chỉ Không
Bài kiểm tra 0

Khóa học đã kết thúc

Giới thiệu khóa học

Thời khóa biểu

Buổi 1 : Buổi học 1:

Ca 1: Ngày 20/04 , từ 04:00h - 04:45h
Ca 2: Ngày 20/04 , từ 05:30h - 06:15h
Ca 3: Ngày 20/04 , từ 07:00h - 07:45h

Buổi 2 : Buổi học 2:

Ca 1: Ngày 21/04 , từ 04:00h - 04:45h
Ca 2: Ngày 21/04 , từ 05:30h - 06:15h
Ca 3: Ngày 21/04 , từ 07:30h - 08:15h

Buổi 3 : Buổi học 3:

Ca 1: Ngày 22/04 , từ 00:00h - 00:00h
Ca 1: Ngày 21/04 , từ 09:30h - 10:15h
Ca 2: Ngày 22/04 , từ 05:30h - 06:15h
Ca 3: Ngày 22/04 , từ 07:00h - 07:45h

Buổi 4 : Buổi học 4:

Ca 1: Ngày 24/04 , từ 09:00h - 09:45h
Ca 2: Ngày 24/04 , từ 10:30h - 11:15h
Ca 3: Ngày 24/04 , từ 12:30h - 13:15h

Buổi 5 : Buổi học 5:

Ca 1: Ngày 25/04 , từ 09:00h - 09:45h
Ca 2: Ngày 25/04 , từ 11:00h - 11:45h
Ca 3: Ngày 25/04 , từ 12:30h - 13:15h

Bài học

Hướng dẫn

Hỏi đáp

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Giảng viên

Tiếng Nhật Yukuza

5
(chức vụ)

Bạn phải đăng nhập để đánh giá khóa học này !

Có thể bạn quan tâm