12 slide thuyết phục nhà đầu tư đúng cách!

12 slide thuyết phục nhà đầu tư đúng cách!

FREE

Số bài giảng 0
Thời lượng
Học viên 1
Chứng chỉ Không
Bài kiểm tra 0

Giới thiệu khóa học

Bài học

Giới thiệu
Đội ngũ
Vấn đề
Lợi thế
Giải pháp
Sản phẩm
Hoạt động
Thị trường
Đối thủ
Mô hình kinh doanh
Đầu tư
Liên hệ

Hướng dẫn

Hỏi đáp

Bạn cần đăng nhập để bình luận
Bạn phải đăng nhập để đánh giá khóa học này !

Có thể bạn quan tâm