Mô hình hợp tác

Izziedu là nền tảng công nghệ kết nối người dạy và người học ở mọi lúc, mọi nơi

izziedu

Giảng viên

Bất cứ ai có khả năng ở bất cứ lĩnh vực gì có nhu cầu truyền thụ kiến thức đều có thể tham gia vào Izziedu và bán các khoá học do mình tạo ra

i

Học viên

Izziedu là kho kiến thức khổng lồ ở mọi lĩnh vực mà học viên có thể tìm thấy dễ dàng và phù hợp với nhu cầu của mình