Về chúng tôi

Dòng giới thiệu khóa học

Chúng tôi là ai

Bạn đã bao giờ nghĩ về chúng tôi?

trường học trực tuyến IZZI

Chúng tôi là những người trẻ, với khát khao và hoài bão sử dụng công nghệ số tạo nên cuộc cách mạng về đào tạo, nâng cao tri thức cho tất cả mọi người.

chặng đường izziedu

 • 1149

  Học viên

 • 96

  Giảng viên

 • 757

  Khóa học

 • 539

  Người quan tâm

điều izziedu mong muốn

Tạo nên sự đột phá thay đổi cách thức học tập, đào tạo của xã hội

Chúng tôi luôn trăn trở

Xây dựng trường học trực tuyến hiện đại
Tạo lập lớp học trực tuyến thân thiện
Cung cấp bài giảng trực tuyến bổ ích
Đem tới giá trị cho tất cả mọi người

điều izziedu mong muốn

Với học viên

Cơ hội tiếp cận với tri thức phong phú, đa dạng, cập nhật hàng ngày

Với giảng viên

Điều kiện truyền bá tri thức tới tất cả mọi người

Với doanh nghiệp

Tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá hiệu quả đào tạo

Trung tâm đào tạo

Tiếp cận tốt hơn với nhiều đối tượng khách hàng